روزه دختر بچه

حدیث با موضوع روزه کودکان

از امام صادق علیه السلام نقل شده است : که آن حضرت حتی کودک «نابالغ» را در ماه رمضان به روزه گرفتن دعوت می کرد و چون تشنگى و گرسنگى بر کودک غلبه می کرد روزه اش را مى گشود. [دعائم الاسلام 1: 194] می بینید تمرین دادن بچه ها به روزه قبل از سن تکلیف روش ائمه نیز بوده است که الان در بین خانواده ها به عنوان روزه "کله گنجشکی" رواج دارد.

دعائم الاسلام 1: 194
امام صادق (ع)
توضیحات

اما مسئله ای که امروز عرض می کنیم راجع به روزه دخترانی است که تازه به سن بلوغ رسیده اند:
1. شخصی که مکلف می شود همه تکالیف الهی مثل نماز، حجاب، و ... بر عهده او واجب است بله، اگر مثلا واجبی از واجبات مثل روزه برای یک تازه تکلیفی ضرر دارد، نباید روزه بگیرد. (1)
2. نکته دوم که نکته اساسی در مسئله است این است که اگر برای دختر بچه ی مکلفی روزه ضرر ندارد ولی به دلیل ضعف بدن در بین روز دچار بی حالی شدید می شود مطابق نظر اکثر مراجع نمی تواند از اول روز غذا بخورد و آب بیاشامد (بلکه باید قصد روزه کند ولو اینکه می داند مثلا تا ساعت 2 یا 3 بعدظهر بیشتر تحمل ندارد) و اون موقعی که در بین روز به حالت بی حالی و ضعف شدید رسید و ادامه روزه برایش سختی بسیار زیادی داشت که معمولا قابل تحمل نیست، افطار کند و روزه اش باطل می شود . (2) و بعدا هم به نظر اکثر مراجع تقلید باید قضای روزه را بگیرد. (3)
3. چنین دخترانی اگر بتوانند با استفاده از راههای متعارف خود را تقویت کنند که بتوانند روزه بگیرند به تصریح برخی از فقها باید روزه خود را بگیرند مثل اینکه سحریِ مقوی بخورند یا فعالیت بدنی خود را در طی روز کاهش دهند یا استراحت بیشتر داشته باشند، انجام چنین کارهایی لازم است. (4)
خداوند متعال توفیق عمل به تکالیف الهی را به همه ما عنایت فرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
نکات توضیحی و منابع:
(1) (رساله مراجع تقلید، م 1743 و م 1744)
(2) مشهور: فتوی یا احتیاط واجب در ادامه امساک کند. حضرت امام، رهبری، مکارم: امساک در بقیه روز واجب نیست. (رساله مراجع تقلید م 1581 و 1583 ؛ عروه الوثقی، فصل فی شرائط صحه الصوم، الامر السادس ؛ رهبری، سایت، احکام روزه، سوال 8 و 9 و 10 و 12 و 77 ؛ توضیح المسائل جامع م 1914 ؛ مکارم، استفتائات سایت، وجوب روزه، روزه دختران تازه به بلوغ رسیده)
(3) خویی، تبریزی، مکارم: اگر تا ماه رمضان آینده توانایی قضا نداشت دیگر قضا واجب نیست و پرداخت مد طعام کافی است. (اجوبه الاستفتائات، س 731 ؛ مکارم، استفتائات، ج 2 ، س 439 ؛ بهجت، استفتائات، ج 2 ، 2893)
(4) (توضیح المسائل جامع، م 1914 ، مکارم، سایت)

احکام
Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code