کل جداول

دیه سر و صورت

1. جراحات گوش و لب و گردن از مصادیق سر و صورت است و مشمول احکام جداگانه ای نمی باشد.
2. در ماه های حرام (ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، رجب) فقط دیه قتل به میزان یک سوم، افزایش می یابد؛ ولی موارد جراحت، قطع عضو و... افزایش نمی یابد.

باز کردن

دیه دندان

منتظر تایید گروه علمی

باز کردن

تلفن تماس و داخلی دفاتر پاسخگویی و سامانه تلفنی برادران

جهت تماس با داخلی ابتدا با شماره 0513200 تماس بگیرید وسپس داخلی مورد نظر را شماره گیری نمائید

باز کردن

ایام قمر در عقرب سال 1401

استاد عزیز شما همواره می توانید با 11** مخاطب را به قمر در عقرب ارجاع دهید.

باز کردن

ایام قمر درعقرب سال 1400 براساس تقویم قدس رضوی

نکته: استاد عزیز شما همواره می توانید با **11 مخاطب را به قمر در عقرب ارجاع دهید.

باز کردن

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code