علل وجود امامزادگان در ایران

حدیث با موضوع

توضیحات

بسم الله الرحمن الرحیم- سلام علیکم- تبریک ایام
عللی که باعث شد امامزادگان در ایران زیاد باشد،به این قرار است:
1. سختگیری و ظلم زیاد بر سادات در عراق و شام.
2. محبوبیت بین ایرانیان ویکی از دلایل محبوبیت مظلومیت آنها بود.
3. امن بودن ایران ودور از دسترس بودن حاکمان (طبرستان.کوههای البرز).
4. شکست قیامهای علویان در عراق باعث شد که به ایران بیایند.
5. تسامح مامون عباسی در مقابل سخت گیری پدرش هارون الرشید نسبت به سادات، در رشد و گسترش علویان تاثیر بسزایی داشت.
6. ورود امام رضا علیه السلام به ایران: وقتی مسئله ولایتعهدی امام رضا ( علیه السلام ) توسط مامون عباسی مطرح شد شماری از علویان به همراه آن حضرت به خراسان آمدند. هنگامی که امام رضا ( علیه السلام ) به ولایت عهدی رسید، سادات گروه و گروه از مدینه و عراق عازم ایران شدند تا زیر سایه امام با آرامش و بدون هیچ تنگنایی به زندگانی مشغول باشند.
7. یکی از اهداف سادات هاشمی و امامزادگان (در مهاجرت به سوی ایران) جذب نیرو برای قیام بود، که البتّه در این کار موفقیت زیادی هم کسب نمودند. حضور امام رضا ( علیه السلام ) و امامزادگان در بین مردم عاشق اهل‌‌بیت ( علیهم السّلام ) مقدمه گسترش تشیع اعتقادی شد.
خداوند ما را قدردان نعمت اهل بیت قرار دهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد

اعتقادی
Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code